Cestovateľ and Podnikateľ členovia

Zima v Číne a na Slovensku?