Kontakt

Kontakt


Hlavný mail: p@veldvorak.com

Reklamné spolupráce: Ohľadom komerčných spolupráci pre sociálne siete píšte na spoluprace@paveldvorak.sk - o manažment reklamných spolupráci sa stará agentúra Vidadu, ktorá ma zastupuje. Maily určené na túto adresu idú v kópii aj im.

Kam ďalej: YouTube | Instagram | TikTok | Twitter | Moje fotografie