Skip to content

Základy videa pre všetkých (celý kurz)

Celý videokurz, ktorý vás naučí ako natáčať videá.

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
1 min read

Kurz je dostupný iba pre najvyššiu úroveň členstva na tomto blogu, alebo si ho môžete kúpiť na vzdelávacom portále Naučmese.cz (cena: 30€).

Naučím vás natáčať videá
Môj prvý videokurz
Podrobnejšie informácie o kurze

Kapitola 1: Preprodukcia: