Skip to content

Wu-chan, toto mesto

Tento text je úvod z knihy Denník z Wuhanu, ktorú som preložil a vyšla vo Vydavateľstve Rak.

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
8 min read
Wu-chan, toto mesto