Vzdelanie ako kríž
Bonusový obsah

Vzdelanie ako kríž

Ako sme bývali u Tibeťanov


Keď sme išli s tibetským nomádom a jeho dvoma dcérkami po pastvinách smerom k ich stanu, tušili sme, že to bude neopakovateľný zážitok. Ale netušili sme, akého zaujímavého Tibeťana u nich doma stretneme. Môcť nazrieť do každodenných ťažkostí mladých vzdelaných Tibeťanov nie je jednoduché, o to vzácnejší tento zážitok bol.