Prečo Číňanom smrdíme?
Cestovateľ and Podnikateľ členovia

Prečo Číňanom smrdíme?