Skip to content

Postavenie ženy v Číne

Aké je postavenie žien v Číne?

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
9 min read
Postavenie ženy v Číne
Photo by zhang kaiyv / Unsplash

Dvadsiate prvé storočie vraj bude patriť ženám. Revolúcia žien prebieha, alebo pomaly začína, vo veľkej časti sveta. Vrátane Číny, kde sa postavenie žien za posledné dekády neuveriteľne zmenilo. Veď ešte tomu nie je ani sto rokov, čo si ženy v Číne museli lámať chodidlá, aby ich mali čo najmenšie, a posledná továreň, ktorá pre tieto zlámané nohy vyrábala topánky zavrela iba pred dvadsiatimi troma rokmi! A dnes sedia ženy vo vláde i v mnohých popredných firmách Číny a aj sveta. I keď popravde, ich práva a postavenie v čínskej spoločnosti ešte stále nie je na úrovni mužov, pretože... Nepredbiehajme!


Prepisy scenárov sú dostupné iba pre členov blogu