Cestovateľ and Podnikateľ členovia

Koľko jazykov ovládaš, tolkokrát si človekom