Skip to content

Jazyk čísiel od nadávok, šťastie až po V587

Ak niekomu v Číne poviete „Ty jedna dvesto päťdesiatka!“, alebo „Ty tridsať osmička! „ , urazia sa. Čísla majú v Číne veľa významov. Niektoré dobré, niektoré zlé a niektoré možno považovať dokonca za nadávky. Čo ktoré znamenajú?

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
7 min read
Jazyk čísiel od nadávok, šťastie až po V587
Photo by Mick Haupt / Unsplash