Čínština v 21. storočí - nekonečný proces dizajnovania písma
5 min read

Čínština v 21. storočí - nekonečný proces dizajnovania písma

Čínština v 21. storočí - nekonečný proces dizajnovania písma

Čínske znaky sú najstarším dodnes používaným písmom na svete. Najstaršie archeologické nálezy sú z trinásteho storočia pred Kristom. Čínske písmo sa tak vyvíja viac ako tritisíc rokov. Môže niečo tak staré a komplikované prežiť v modernej dobe, kedy sa všetko zjednodušuje a zľahčuje? Čínske písmo dokazuje že áno, ale nemá to ľahké.

Čínske znaky nie sú len písmo. Písanie znakov je umenie. Každý znak má prísnu vnútornú estetiku, kompozíciu jednotlivých ťahov a ich rozloženie v priestore. Získať schopnosť pekne písať zaberie desaťročia štúdia a nie je to iba záležitosť profesionálnych kaligrafov. Rukopis Číňana je jeho vizitka, podľa ktorej ho bude spoločnosť posudzovať. Ľudí s pekným rukopisom vyhľadávajú ich priatelia a známi, aby za nich písali venovania, listy, či oznamy. Moderná doba však písanie rukou vytláča na okraj. V 21. storočí píše každý na počítači, v prípade Číny najmä na mobile. Ľudia zabúdajú písať rukou. Avšak dôležitosť estetiky písma sa zo spoločnosti nevytratila. A tak aj v Číne vzniklo nové povolanie. Dizajnér písma. Ako tvorba fontov, teda grafickej podoby jednotlivých čínskych znakov vyzerá? V čom sa líši od navrhovania typov písma našej abecedy?

Čínština a čínske znaky

Aby sme pochopili, prečo je práca dizajnéra čínskych znakov náročnejšia, ako v prípade latinky, musíme pochopiť princípy čínskeho písma. Čínština nemá abecedu. Každý znak nesie samostatný význam. Nielen jeden, častokrát je to niekoľko významov. Aj napriek tomu, že znak je významovo bohatý, nie je slovo. Je slabika. Tie sa kombinujú do zväčša dvojslabičných (dvoj-znakových) slov. Význam jednotlivých znakov je totiž tak obsiahly a rôznorodý, že by čínština bola v prípade jednoslabičných slov veľmi nejednoznačná (tak ako tomu bolo v klasickej čínštine). Okrem toho ich význam, a niekedy aj výslovnosť, sa podľa použitia môžu meniť. Preto sa znaky kombinujú do slov, aby bolo jasné, čo chce človek zdeliť.

=“nejaké“ pisátko | 钢=pero (oceľové písátko) | 铅=ceruzka (uhlíkové pisátko) | 毛=štetec (chlpaté pisátko)

Keďže znaky nie sú abecedou, ale každý nesie význam, je ich oveľa viac ako písmen v abecede. Najobsiahlejší slovník čínštiny obsahuje 85 568 znakov! Hranica gramotnosti je okolo dvoch tisíc znakov a vysoko vzdelaný Číňan pozná sedem, až deväť tisíc znakov. Niektoré znaky sú piktogramy, čiže obrázky. Jedná sa o najstaršie významy, ako voda, oheň, človek a podobne. Avšak väčšina znakov sú systematicky vytvorené symboly, z ktorých sa ich význam nedá vyčítať. Je potrebné ich poznať naspamäť. Keďže je to písmo, a nie obrázky, majú prísny systém písania. Každý znak sa skladá z ťahov, ktoré majú predpísaný smer písania. Z nich sa skladajú radikály a fonetika – časti znaku. Ich písanie má predpísané poradie ťahov. Znak sa nesmie písať nijako inak.

Znaky sa počas čínskych dejín neustále vyvíjali a zjednodušovali. Posledná reforma písma prišla v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a trvala čínskej vláde desať rokov, kým znaky zjednodušili. Keďže v tom období čínska vláda nemala vplyv na Taiwane a v Hong Kongu, tam reformy neprebehli. A aj preto dnes máme dve varianty písania čínskych znakov. Zjednodušenú a tradičnú.

Tvorba čínskeho fontu


So zdokonalovaním technológie a zobrazovacích zariadení rastie záujem o vytvorenie rôznych spôsobov zobrazovania čínskeho písma – fontov. Pred pár rokmi nám stačili kockaté písmenka na čiernobielych displejoch starých nokií. Dnes majú telefóny rozlíšenie tak detailné, že prekračuje schopnosti ľudského oka. Fonty, čiže spôsob zobrazovania písma na obrazovkách, sa neustále zdokonaľujú a vymýšľajú nové. Pre latinku dnes existujú tisíce komplexných, profesionálnych fontov. Pre čínštinu ich sú však len stovky, možno ešte menej. Na vytvorenie fontu pre latinku stačí jeden dizajnér a zvládne to za menej ako pol roka. Musí totiž navrhnúť “len” osemstoštyridsať rôznych komponentov, z ktorých sa skladajú písmenka. Jednotlivé komponenty sa dajú kombinovať. Napríklad keď vytvoríte základné písmená abecedy a potom mäkčeň, dĺžeň, hneď ste počet vytvorených znakov takmer zdvojnásobili. Spraviť z už vymysleného tvaru pre “c” a tvaru pre mäkčeň písmenko “č” je tak otázka sekundy. Mäkčeň sa okrem toho nemení a je vždy rovnaký pre č, š, ř atď… V čínštine to neplatí.

Na vytvorenie základnej slovnej zásoby, to býva okolo päť tisíc znakov, čiže ani zďaleka nie celého písma (to je nereálne), je v zjednodušenej čínštine potreba vytvoriť sedem tisíc komponentov. V tradičnej čínštine až trinásť tisíc. Aj keď sa tieto komponenty kombinujú do nových znakov, každý znak treba individuálne doladiť. Pretože vnútorná kompozícia znaku, čiže rozloženie ťahov a zložiek v priestore jedného znaku, je dôležitý aspekt estetiky písma a pri každom znaku sa mierne líši.

Kým nám môžu pripadať tieto zmeny malé a nepodstatné, Číňan ich vidí okamžite. Vytváranie čínskych znakov je tak proces plný poznámok a dolaďovaní každého znaku zvlášť.

Je preto potrebný tím dizajnérov, jeden človek ani zďaleka nestačí. Dokončenie fontu trvá minimálne dva roky a delí sa na štyri časti. Navrhnutie estetiky znakov, kreslenie, digitalizácia a individuálne doladenie každého znaku. Keďže na tom pracuje tím ľudí, je potrebné zabezpečiť, aby sa znaky držali jedného konceptu a aby sa navzájom nelíšili. V latinke existuje niekoľko písmen, ktoré sa označujú ako kmeňové a na základe nich prebieha prvý kreatívny proces. Väčšinou sa jedná o H, O, V, n, o, d. V čínštine to funguje podobne. Ako prvý znak sa väčšinou navrhuje znak 永 pretože obsahuje hneď osem druhov tvaru čiary, v čínštine označovaných ako ťah.

Tipy čínskeho písma

Klasické kaligrafické štýly rozlišujú druhy písma podľa spôsobu písania. Napríklad pečatný štýl, trávový štýl a podobne.

Rovnako je to aj v moderných fontoch. V latinke máme dve základné kategórie: ozdobné a rovné, čiže Serif a Sans-serif. V čínštine delíme znaky podobne, na rovné Heiti a ozdobné Songti

Existuje však množstvo ďalších kategórií a podkategórií. Uvediem len pár. Fang Songti je štýl písma podobný Songti, ale rovné ťahy nie sú ozdobné, sú vždy zrezané. Meishuti je umelecké, vysoko štylizované písmo. Yuanti má rovné zložky znakov vždy zaokrúhlené… Keďže je čínskych znakov tak strašne veľa, je problém vymýšlať im varianty v každom štýle. Rovnako je veľký problém ich zobrazovať vo svete internetu. Aby sa na stránkach používali rôzne druhy písma, museli by naše prehliadače sťahovať extrémne veľký objem dát v porovnaní s latinkou. Len pre porovnanie veľkosť písma abecedy pri jednom štýle a hrúbke má 0,5 MB. Čínština má 7 MB. Zobrazovanie stránok v čínštine je tak 14 krát náročnejšie na prenos ako naše písmo. Mnohé štýly písma tak nie sú podporované súčasnou technológiou a musia byť nahrávané iba ako obrázky. Aj pri bežných písmach však nie sú na stránkach nahrávané celé fonty. Služby, ktoré fonty poskytujú (ekvivalent Google fonts, alebo Adobe Typekit u nás) musia skenovať každú stránku, kde sú ich fonty použité a nahrať len tie znaky, ktoré sa na stránkach reálne nachádzajú. Aj tých sú totiž tisíce.

Čínske fonty sú extrémne drahé

Keďže latinka má tisíce štýlov písma a dokáže ich vytvoriť jeden človek, mnohé sú zdarma. Lepšie služby ponúkajú písma formou predplatného. Za dvadsať dolárov získate prístup k stovkám druhov písma. Profesionálne fonty sa predávajú na licencie. Za lepší font zaplatíte šesťsto dolárov za ročnú licenciu na dvadsať štýlov písma. Mnohé západné firmy majú vlastné písma, aby nemuseli platiť drahé licencie. Napríklad Netflix, Apple, Google, alebo Air BnB. Za čínske písmo však zaplatíte oveľa viac. Ročná licencia na tri štýly znakov začína na tisíc päťsto dolároch. Firmy, ktoré vymýšlajú čínske fonty sa dajú porátať na prstoch ruky. Je o ne veľký záujem a oslovujú ich najväčšie značky sveta. Estetika čínskych znakov je totiž neuveriteľne dôležitá a vedia to dnes aj západné firmy. Ako úspešný príklad vlastného písma u západnej firmy by sa dala uviesť Coca-cola, alebo Disney.