Skip to content

Ako v Číne varia zemiaky

Dva chutné recepty z môjho videa

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
2 min read
Ako v Číne varia zemiaky

Recepty z môjho videa z karantény. Pre nečlenov je recept iba vo videu, pre členov je aj podrobne popísaný v tomto článku.

Recepty začínajú v siedmej minúte