Daždivý výlet pri partii madžongu

Vybrali sme sa na jeden z najkrajších, najstarších a najväčších chrámov vzdelania v Číne. Má viac ako 400 rokov a uprostred neho rastie stáročný strom. Chrám je turistom neprístupný a nik nemôže dnu. Pokiaľ sa samozrejme nekamaráti s majstrom, ktorý ma chrám na starosti. Lebo ten nás dnu vždy pustí.

Bamboome s.r.o.
IČO: 48291391
DIČ: 2120136128
Budmerice 819, 900 86

Newsletter

  • Všetky fotografie, texty, design a obsah stránok sú dielom Pavla Dvořáka a vzťahujú sa na nich autorské práva. V prípade záujmu o licencovanie fotografií, či textov prosím napíšte na pavel@cestycinou.sk
  • Zájazdy sú realizované cestovnou kanceláriou Bamboome s.r.o., ktorú založil Pavel Dvořák. Bamboome s.r.o. je poistená zákonným poistením proti úpadku a vie poskytovať všetky garancie bežných CK.