Knihy

Tlačené knihy

Ako spoluautor som sa podielal na obrazovej časti kníh

Vydavateľstvo Rak

Najkrajšie knihy na Slovensku

Vydavateľstvo Rak vydáva najmä knihy o histórii územia slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie. Zakladateľom vydavateľstva je môj otec, historik a spisovateľ Pavel Dvořák.


 

Otvoriť stránky Vydavateľstva Rak

Eknihy

Ako eknižky som pre vás pripravil