Cestovateľ and Podnikateľ členovia

K lekárovi v Šanghaji, alebo na Slovensku?