Sever proti juhu - RTVS s2e6

Sever proti juhu - RTVS s2e6


Na juhu je svieži raj, zelené polia, modré rieky a biele ľadovce. Na severe je vyschnutá a umierajúca krajina. Ba niekde už úplne mŕtva. Oboje je Čína. Krajina plná kontrastov.

Cesty Čínou s Pavlom Dvořákom II.
Jedna z najväčších krajín sveta, očami slovenského youtubera.