Stopy dávnej minulosti - Pavel Dvořák starší (s fotografiami Jakuba a Pavla Dvořáka mladšieho)

Stopy dávnej minulosti - Pavel Dvořák starší (s fotografiami Jakuba a Pavla Dvořáka mladšieho)

Unikátne knižné dielo historika Pavla Dvořáka, pojednávajúce o dejinách územia Slovenska v kontexte európskych dejín od najstarších čias až po súčasnosť, ako aj o európskej histórii v kontexte dejín územia Slovenska. Do knižnej edície som fotografoval.


Edícia Stopy dávnej minulosti zachytáva dejiny územia Slovenska od najstarších čias po koniec tureckých vojen. Pavel Dvořák vychádzal z tridsaťročnej práce v teréne, tisícok článkov, desiatok kníh, stovky televíznych filmov a rovnakého počtu rozhlasových relácií, ktoré za svoj život stihol. Žiaľ rakovina mu prácu prekazila a edíciu nestihol dopísať. Dokončila ju Daniela Dvořáková na základe archívu, korešpondencie a nepublikovaných textov Pavla Dvořáka. Dokončený seriál vyšiel v desiatich knihách výpravne ilustrovaných fotografiami synov Jakuba a Pavla Dvořáka mladšieho. Edícia získala cenu Najkrajšie knihy Slovenska, cenu Alexiusa Austa, cenu SAV za popularizáciu vedy. Autor získal Pribinov kríž II. triedy, cenu UNESCO najkrajšie knihy sveta, Cenu osobnosť obrazovky Otto, Krištálové krídlo, Cenu Ervína Kischa a mnohé ďalšie ocenenia.

Kto bol môj otec a autor týchto kníh: Pavel Dvořák (1937 – 2018) bol významný slovenský historik, autor dokumentárnych filmov a vydavateľ. Slovenským dejinám venoval viac ako päťdesiat rokov svojho života, napísal tisíce článkov, desiatky kníh a natočil stovky dokumentárnych filmov. Svojú celoživotnú prácu zjednotil v desať-zväzkovej edícii Stopy dávnej minulosti a Päť zväzkových dejinách Bratislavy.

Knihy dizajnoval môj brat Jakub Dvořák: Jakub Dvořák dlhé roky cestoval po Slovensku a spolu s otcom Pavlom Dvořákom zbieral unikátne zábery zo slovenských dejín. Vymyslel grafický koncept edície Stopy dávnej minulosti a všetky knihy sú plné jeho fotografií. Bez jeho umeleckého nadania by Vydavateľstvo Rak pravdepodobne nikdy neexistovalo a rozhodne by sme nemali také pekné knihy. Bohužiaľ nás opustil predčasne.

Do posledných troch dielov knižnej edície (8,9,10) som fotografoval ja.

Stopy dávnej minulosti - Vydavateľstvo Rak
Knihy na našich stránkach