VOP eshop

Fotografia na pozadí: Kvetina z tropických lesov. Odfotil Pavel Dvořák počas cesty Hľadanie stratených svetov

Povinnosti predávajúceho

Zodpovedáme za:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v momente odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Poškodenie zásielky zavinené poštou.
Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám ich bezodkladne oznámiť.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Sú uvedené koncové ceny vrátane DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné.

Termín dodania

Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 14 pracovných dní od prijatia objednávky. Ak sa tovar, ktorý ste objednali, medzičasom vypredal, budeme vás o tom informovať.

Spôsob dodania tovaru

Objednaný tovar zasielame poštovou zásielkou. Faktúru posielame elektronicky.

Platba

Možný je nasledovný spôsob platby za tovar:

Paypal
Prevodom na účet
Poštovné je zdarma

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky je možné, ak nás budete kontaktovať čo najskôr po jej odoslaní, mailom na pavel@cestycinou.sk. V prípade, že tovar nebol ešte odoslaný, je možné objednávku zrušiť. V prípade, že bude objednávka zrušená z našej strany, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré nám pri objednávke poskytnete sú chránené pred zneužitím. Zaručujeme, že údaje o vás neposkytneme tretiemu subjektu.

Reklamácie

Pred prevzatím zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Poškodenú zásielku (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame neprebrať. Na už prijaté poškodené zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru na doručenie Slovenskej pošte.

Pri reklamačnom konaní postupujeme podľa aktuálnych zákonov SR so snahou o čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

Platnosť a zmeny týchto obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky môžu podliehať neohláseným zmenám. Táto verzia platí od 9.7.2017.