Environmentálne reformy a ochrana životného prostredia v Číne

Za posledné roky sa Čína stala najväčším investorom v zelených technológiách na svete, rozbehla mohutnú kampaň na odstránenie znečistenia životného prostredia. Posledné mesiace sú pre obyvateľov plné nevídaných zmien sľubujúcich čistú budúcnosť pre ďalšie generácie.