Komentové dianie

Komentovanie dianie v Číne je bonusový obsah pre členov, ktorý pripravujem raz do mesiaca a vysvetľuje najdôležitejšie udalosti a trendy v Číne.

1 post


aug 02
Komentované dianie v Číne #1 [8/2021]