Tag: čínština

Mená v Číne, čo znamenajú a ako sa vyberajú?

Vravel som, že Číňania si dávajú veľmi záležať na výbere vhodného mena. Dnes hľadajú hlavne mená čo najzložitejšie a s čo neliterárnejšími znakmi. Ale ono tomu tak nebolo vždy. A stále tomu tak niekde nie je. Na vidieku a v chudobných oblastiach kedysi bola úplne opačná tendencia.

Porozumenie nie je o jazyku

V živote sa človek nedorozumeniam nevyhne. Hovoríme obaja tým istým jazykom, no nie sme si schopní porozumieť. Je to deprimujúce. A ešte deprimujúcejšie je, keď sa to stáva v cudzom jazyku. Aj každodenné nákupy sa stanú zážitkami, ktoré sa po návrate dokola rozprávajú všetkým známym.

Koľko jazykov ovládaš, tolkokrát si človekom

Na slovenčine je krásne, že jestvuje, na čínštine, že vlastne nejestvuje... V Číne je 31 provincií, 56 národností a 1.3 miliardy ľudí, a každý z nich (s trochou nadsádzky) hovorí iným jazykom. Čínštinu, akú počuť v školách, v čínskej televízii, alebo v rádiu vymysleli, aby si obyvatelia jednej krajiny rozumeli. Pre Číňanov je čínština vlastne druhý jazyk, materinským jazykom zostáva dialekt.

Zostaňte v kontakte:

Kategórie