Skip to content

Komentované dianie v Číne #1 [8/2021]

Komentovanie dianie v Číne je bonusový obsah pre členov, ktorý pripravujem raz do mesiaca a vysvetľuje najdôležitejšie udalosti a trendy v Číne.

Pavel Dvorak
Pavel Dvorak
4 min read
Komentované dianie v Číne #1 [8/2021]
Photo by Roman Kraft / Unsplash

V tomto texte sa venujem dvom témam: Ako Čína reguluje sektor so vzdelávaním a Prečo Čína torpéduje svoj technologický sektor. Text obsahuje 750 slov.