Vydavateľstvo Rak - Budmerice

Vydavateľstvo Rak - Budmerice

Spoločne s mojou mamou vediem rodinnú firmu Vydavateľstvo Rak.


Vydavateľstvo Rak založil môj otec v roku 1991 so zámerom, že sa bude špecializovať na historickú literatúru, najmä na čisté a neinterpretované pramene. Do práce na knihách sa k otcovi pripojil aj môj brat Jakub, špičkový fotograf a dizajnér. Zrodila sa dvadsaťročná spolupráca otca a syna, ktorá vyvrcholila ambicióznym dielom dejín slovenska v desiatch zväzkoch – Stopy dávnej minulosti, ktoré otvorilo úplne novú etapu vydavateľstva.

Vďaka tejto edícii, a aj neskorších Piatich knihách o Bratislave a mongrafiách Daniely Dvořákovej, sa z vydavateľstva rak stalo síce stále malé, ale všeobecne uznávané vydavateľstvo, ktoré kladie rovnako veľký dôraz ako na obsah, tak aj dizajn svojich kníh.

V tradícii vydvávania krásnych kníh o histórii pokračujem spoločne s mohou mamou, historičkou Danielou Dvořáková a postupne rozširujeme publikačnú činnosť o nových domácich, a aj zahraničných autorov.

Vydavateľstvo Rak - Vydavateľstvo Rak
Vydavateľstvo Rak Budmerice vydáva najmä knihy o histórii územia Slovenska od najstarších dôb až po súčasnosť a o významných osobnostiach slovenskej histórie. Zakladateľom a majiteľom vydavateľstva je historik a spisovateľ Pavel Dvořák.

* Zľava pre členov: Ak ste členom blogu a odoberátre newsletter, každý nový mail obsahuje kupón na 20% zľavu na knih